Kontakt telefoniczny

+48 510 572 007

biuro@bioinstal.pl

BioDisc - biologiczne oczyszczalnie ścieków

BioDisc - biologiczne oczyszczalnie ścieków

 

BioDisc®

Wysoka wydajność przy niskich kosztach eksploatacji

Spis treści

1. SPOSÓB DZIAŁANIA

2. SYSTEM CZERPAKOWY

3. OSADNIK WTÓRNY

4. SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

5. KONSERWACJA

6. ZASTOSOWANIE

BioDisc®to kompaktowe biologiczne oczyszczalnie ścieków z systemem obracających się dysków, z wbudowanym systemem czerpakowym opatentowanym przez Klargester.

Po otrzymaniu pozwolenia wodno-prawnego, oczyszczone w oczyszczalni BioDisc® ścieki mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych.

1. SPOSÓB  DZIAŁANIA

Urządzenie składa się z osadnika wstępnęgo, dwuczęściowej strefy biologicznej,  z systemem  zanurzonych i obracających się dysków oraz osadnika wtórnego.

BioDisc® napędzany jest małym silnikiem elektrycznym, który obraca  wał  napędowy.  Na  wale  napędowym zamontowany jest również system czerpakowy umożli- wiający stabilny przepływ ścieków pomiędzy I i II strefą biologiczną.

Tarczowe złoże biologiczne zamontowane  na wale na- pędowym składa się z zainstalowanych obok siebie kilku pakietów tarcz (dysków) z tworzywa sztucznego (PP). Na tarczach osadzają się mikroorganizmy w formie aktyw- nego biologicznego filmu. Podczas każdorazowego ob- rotu dysków, bakterie rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach, powodując ich oczyszczanie.

biodisc

2. SYSTEM  CZERPAKOWY

Opatentowany system czerpakowy umożliwia regularny i równomierny przepływ ścieków pomiędzy I  i  II strefą biologiczną, dzięki czemu unika się gwałtownego prze- pływu ścieków przez strefę biologiczną.

Dzięki powyższemu procesowi powstają w pełni biolo- gicznie oczyszczone ścieki spełniające najwyższe wy- magania jakościowe. W ten sposób steruje się również dopływem ścieków do osadnika wtórnego.

3. OSADNIK  WTÓRNY

Biologicznie oczyszczone ścieki, przepływają z drugiej strefy biologicznej do  osadnika wtórnego, odgrodzo- nego  ścianką działową. Zawiesiny koloidalne osadzają się na dnie osadnika, a oczyszczone ścieki odpływają ze zbiornika.

4. SZYBKI  I ŁATWY  MONTAŻ

Kompaktowa  oczyszczalnia ścieków  BioDisc®   marki Klargester dostarczana jest jako kompletna  jednostka nadająca się do natychmiastowej instalacji. Zaleca się powierzenie montażu urządzenia wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej.

5. KONSERWACJA

Urządzenia BioDisc® marki Klargester wyróżniają się bardzo wysokim stopniem bezpieczeństwa eksploatacji, dlatego też przeprowadzana raz do roku konserwacja jest w pełni wy- starczająca.

 Urządzenie wymaga bardzo ograniczonej konserwacji, po- nieważ wykonane jest w znacznej części z poliestru wzmocnionego  włóknem szklanym i  elementów  odpornych  na korozję.

6. ZASTOSOWANIE

•      BioDisc®   jest sprawdzoną alternatywą dla konwencjo- nalnego systemu kanalizacyjnego.

•      BioDisc® spełnia wszelkie wymagania normy PN EN 12566-3 dotyczącej kontenerowych oczyszczalni ścieków.

•      Wysoka  jakość uznana na całym świecie i zatwierdzona przez krajowe instytucje ochrony środowiska  (m.in. IOŚ).

•      BioDisc®   charakteryzuje się cichą pracą i nie dostarcza nieprzyjemnych zapachów.

•      Zabudowa  oczyszczalni w  gruncie  gwarantuje  łatwy dostęp w przypadku prac konserwacyjnych.

•      Dostępna w zakresie 6-75 mieszkańców RLM (oczyszczal- nie dla większej ilości RLM dostępne są na zapytanie).

•      Kompaktowa oczyszczalnia ścieków BioDisc® dla 6 osób o wadze 350 kg, monolityczna, o małej głębokości zabu- dowy jest oferowana jako optymalne rozwiązanie pro- blemu oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.

•      Konstrukcja  oczyszczalni umożliwia łatwą zabudowę, szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie

3

4

Firma Bioinstal

Nowości na stronie

Oczyszczalnie biologiczne

Kwi-10-14 BIOINSTAL

Oczyszczalnie biologiczne

Kwi-10-14 BIOINSTAL

Szambo czy oczyszczalnia ?

Zostań z nami w kontakcie

Adres

ul. Główna 9
55-080 Małkowice
Wrocław

Zadzwoń

+48 510 572 007

Napisz

biuro@bioinstal.pl