Kontakt telefoniczny

+48 510 572 007

biuro@bioinstal.pl

Kredyt

 

Skorzystaj z kredytu BOŚ

Warunki kredytowania:

max. kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu lub ich montażu

 

Okres kredytowania - do 8 lat

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

*zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz kartę informacyjną,

*dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,

*dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej),

*opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy,

*inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

Kredytowane urządzenia winny spełniać wymagania określone w dokumentach odniesienia (polskie normy, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) dopuszczające je do obrotu na terenie kraju.

Realizacja kredytu następuje bezgotówkowo w formie przelewu środków na rachunek sprzedawcy/wykonawcy, u którego dokonano zakupu z montażem lub montażu urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska.

Spłata kredytu następuje miesięcznie.

Firma Bioinstal

Nowości na stronie

Oczyszczalnie biologiczne

Kwi-10-14 BIOINSTAL

Oczyszczalnie biologiczne

Kwi-10-14 BIOINSTAL

Szambo czy oczyszczalnia ?

Zostań z nami w kontakcie

Adres

ul. Główna 9
55-080 Małkowice
Wrocław

Zadzwoń

+48 510 572 007

Napisz

biuro@bioinstal.pl