+48 510 572 007 biuro@bioinstal.pl

Oczyszczalnie

Zobacz nasze najnowsze oczyszalnie Bioficient, BioDisc i BioSolid

Systemy

zagospodarowania wody deszczowej

BIOLOGICZNOCHEMICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BIO SOLID MULTI

Mając na uwadze postęp technologiczny oraz zmieniające się coraz bardziej restrykcyjne przepisy wynikające z ustawy o ochronie środowiska, nieustannie ciężko pracujemy, aby nasze urządzenia spełniały najwyższe wymagania.

Po długim cyklu projektowo-badawczym, z początkiem roku 2017 wprowadzamy do oferty oczyszczalnię Bio Solid MULTI.

Wieloprocesowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna jest odpowiedzią na obecnie obowiązujące normy PN EN 12566 -3: PN-EN 12566-7 oraz rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód lub ziemi. Zmiany wynikające z normy i rozporządzenia dotyczą głównie mieszkańców aglomeracji miejskich.

Bio Solid MULTI jest urządzeniem zaawansowanym technicznie wykorzystującym jednak doskonale znane metody oczyszczania ścieków, które dotychczas były stosowane w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych. Wcześniej w podstawowym modelu Bio Solid zastosowaliśmy wysoce skuteczną metodę oczyszczania ścieków przy pomocy wielu reaktorów biologicznych oraz technologię SBR uzupełnioną o pompę na wypływie. W Bio Solid MULTI uzupełniliśmy proces oczyszczania o stopień chemiczny.

Jak to działa:
Mówiąc prostymi słowami, do już wcześniej bardzo dobrze oczyszczonych ścieków w wyniku procesów biologicznych dodajemy substancję chemiczną siarczan żelaza. Zastosowanie koagulantu pozwala w jeszcze większym stopniu zredukować biogeny. Pix dodatkowo redukuje siarczany co ogranicza powstawanie odorów, poprawia również sedymentację. W efekcie na wypływie urządzenia otrzymujemy ściek oczyszczony, który bez problemu spełnia najnowsze normy dla aglomeracji zgodnie z którymi oprócz podstawowych parametrów takich jak BzT5, ChzT czy zawiesina należy również odpowiednio redukować fosfor i azot. Urządzenie jest proste w obsłudze a uzupełnianie koagulantu nie stanowi żadnego problemu.

Obecnie na rynku polskim jest niewiele urządzeń, które spełniają normy dla aglomeracji i zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium (protokół z badań dostępny do pobrania). Urządzenie jest wykonane Z najwyższej jakości komponentów a stosunek jakości do ceny dalej jest na bardzo dobrym poziomie. Oczyszczalnia Bio Solid MULTI skutecznością działania w wielu aspektach przewyższa krajowych i zagranicznych konkurentów.

ZALETY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ OCZYSZCZALNI BIO SOLID MULTI

 • Reaktory biologiczne łączone szeregowo gwarantujące stabilność procesu oczyszczenia Jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3 oraz EN-12566-7
 • Wytrzymałość zbiorników potwierdzona przez certyfikat Centino CERT 051/2017
 • Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin
 • Możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem ( do 1,2m )
 • Małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osobę
 • Praca w pełni automatyczna — niskie zużycie energii
 • Japońska dmuchawa energooszczędna
 • Możliwość stosowania w aglomeracji
 • Wywóz osadów tylko raz w roku
 • Minimalne koszty eksploatacji
 • Gwarancja 15 lat