Przydomowa oczyszczalnia Wrocław

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc®

Przydomowe w pełni biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc® pracują w unikatowej technologii tarczowych złóż biologicznych.

Rozwiązanie to gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji, cichej pracy a także braku nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki zastosowaniu systemu kubeczkowego porcjowania ścieku urządzenie utrzymuje wysokie parametry oczyszczania, nawet przy zmiennym dopływie ścieku.

Wstęp

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc® występuje w kilku typoszeregach – od BioDisc® BA (max. 6 osób), aż do BioDisc BL (max. 150 osób). Wszystkie modele łączy monolityczny zbiornik, prostota konstrukcji niewielka powierzchnia zabudowy oraz niskie koszty eksploatacji.

Zbiornik wykonany jest z GRP, żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jest to materiał odporny na agresywne środowisko, nienasiąkliwy oraz odporny na działanie sił gruntowych.

Pierwsze oczyszczalnie BioDisc® zostały wyprodukowane w 1974 roku w Anglii i od tego czasu są cyklicznie unowocześniane i dopasowywane do potrzeb rynkowych.

Zasada działania

Ścieki z gospodarstwa domowego wpływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Pozbawiony frakcji stałej, ale biologicznie nieoczyszczony ściek, wpływa do pierwszej strefy biologicznej. Tu, na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczenie. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnia przydomowa BioDisc® została przebadana w notyfikowanym laboratorium zgonie z wymogami najnowszej normy PNEN: 12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędny pozwoleń, do wód powierzchniowych jak rzeki, strumienie, jeziora.

Panel kontrolny

Każda domowa oczyszczalnia ścieków BioDisc® dostarczana jest z elektronicznym panelem kontrolnym wyposażonym w cyfrowy wyświetlacz. Informuje on o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Jego zaletą jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika.

Oczyszczalnie mogą być także dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.

Wyposażenie dodatkowe

Przydomowej oczyszczalnie ścieków BioDisc® BA/BB występują także w opcji ze zintegrowaną pompownią ścieku oczyszczonego, dzięki czemu otrzymujemy dwa urządzenia w jednym przy małej powierzchni zabudowy i niskich kosztach eksploatacji.

Oczyszczalnie przydomowe występują w czterech wersjach wysokościowych, w zależności od głębokości doprowadzenia ścieku (45cm, 75cm, 100cm, 125cm). Istnieje jednak możliwość zastosowania dodatkowych nadstawek systemowych.

Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków

Urządzenia dostarczane są jako gotowe do instalacji jednostki z sterowaniem. Instalacje wykonujemy na terenie województwa dolnośląskiego oraz w promieniu 150 km od Wrocławia. Przygotowujemy kompleksową ofertę, dobór systemu rozsączania, a także zajmiemy się formalnościami.

Korzyści:

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Prosta konstrukcja
  • Cicha praca
  • Brak nieprzyjemnych zapachów
  • Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50W
  • Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów
  • System detekcji awarii
  • Opcjonalna zintegrowana pompownia
  • Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie
RozmiaryBABB
Waga standardowego urządzenia (tony)0,3880,418
Moc silnika50 W50 W
Zasilanie elektryczne230 V230 V
Okres przechowywania osadu (w przybliżeniu)12 miesięcy6 miesięcy
Średnica rur (mm)110/160110/160
Głębokość dopływu od dna (E) (mm)14001400
Standardowa głębokość odpływu (D) (mm)835835
Standardowa głębokość dopływu (C) (mm)750*750*
Długość całkowita (B) (mm)--
Średnica całkowita/Szerokość (A) mm19951995
Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d)0,360,72
Dzienna ilośc ścieków (m3/d)1,22,4
Równoważna liczba mieszkańców (RLM)612