Ma艂e oczyszczalnie 艣ciek贸w, instalowane przy domach jednorodzinnych, na dzia艂kach lub przy pensjonatach, uwa偶ane s膮 za proekologiczny oraz tani spos贸b zarz膮dzania 艣ciekami. Jednak czy korzystanie z biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w jest na pewno bezpieczne dla przyrody oraz zdrowia jej u偶ytkownik贸w? Dowiedz si臋, jak dzia艂aj膮 tego typu oczyszczalnie i jaki wp艂yw wywieraj膮 na otoczenie.

Biologiczne oczyszczalnie 艣ciek贸w – zasada dzia艂ania

W biologicznych systemach oczyszczania 艣ciek贸w wykorzystuje si臋naturalne procesy mikrobiologiczne. Obecno艣膰 odpowiednich szczep贸w bakterii sprawia, 偶e zanieczyszczenia organiczne wyst臋puj膮ce w 艣ciekach s膮 skutecznie rozk艂adane i neutralizowane. Proces oczyszczania 艣ciek贸w z pomoc膮 mikroorganizm贸w dzieli si臋 na kilka etap贸w:

  • w osadniku gnilnym dochodzi do wst臋pnego oczyszczania 艣ciek贸w poprzez oddzielanie osad贸w i t艂uszcz贸w,
  • w zbiorniku biologicznym 艣cieki s膮 napowietrzane, co sprzyja rozwojowi mikroorganizm贸w rozk艂adaj膮cych zanieczyszczenia organiczne,
  • kolejno, za pomoc膮 drena偶u lub systemu rozprowadzenia wody, oczyszczone 艣cieki trafiaj膮 z powrotem do gruntu lub mog膮 zasili膰 oczka wodne na dzia艂ce albo rowy melioracyjne.

Biologiczne oczyszczalnie 艣ciek贸w – czy s膮 bezpieczne?

Higiena i bezpiecze艅stwo u偶ytkownik贸w

Spos贸b zaprojektowania oraz dzia艂ania biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w sprawia, 偶eu偶ytkownicy nie s膮 nara偶eni na bezpo艣redni kontakt ze 艣ciekami. Zamkni臋te zbiorniki i szczelne po艂膮czenia zapobiegaj膮 wyciekom nieczysto艣ci oraz emisji nieprzyjemnych zapach贸w. 艢cieki znajduj膮 si臋 w zamkni臋tym obiegu, a to zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia 艣rodowiska czy przedostania si臋 niebezpiecznych patogen贸w do w贸d gruntowych.

Nale偶y mie膰 na uwadze, 偶eregularne przegl膮dy techniczne zapewniaj膮 prawid艂owe funkcjonowanie systemu, czyli skuteczne oczyszczanie 艣ciek贸w, a tak偶e higien臋 ca艂ej instalacji. Wa偶ne jest systematyczne czyszczenie poszczeg贸lnych komponent贸w, takich jak osadnik gnilny oraz elementy napowietrzaj膮ce instalacj臋. Nale偶y monitorowa膰 r贸wnie偶 aktywno艣膰 mikroorganizm贸w 偶yj膮cych w biologicznej oczyszczalni – ich prawid艂owa ilo艣膰 i odpowiednie szczepy wp艂ywaj膮 na efektywno艣膰 usuwania nieczysto艣ci ze 艣ciek贸w.

Podczas monta偶u biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w nale偶y umie艣ci膰 zbiorniki w bezpiecznej odleg艂o艣ci od budynk贸w mieszkalnych oraz 藕r贸de艂 wody pitnej. Dzi臋ki temu, w przypadku awarii zbiornika lub p臋kni臋cia rur kanalizacyjnych, ryzyko ska偶enia wody lub zara偶enia domownik贸w bakteriami b臋dzie ograniczone do minimum.

Ochrona 艣rodowiska

Biologiczne oczyszczalnie 艣ciek贸w s膮w pe艂ni bezpieczne dla przyrody. Systemy te redukuj膮 ilo艣膰 zanieczyszcze艅 trafiaj膮cych do gleby i w贸d gruntowych. 艢cieki s膮 dok艂adnie oczyszczane przed ich odprowadzeniem do 艣rodowiska naturalnego, co zmniejsza ryzyko ska偶enia w贸d podziemnych i powierzchniowych.

Co wi臋cej, biologiczne oczyszczalnienie wymagaj膮 stosowania chemikali贸w, co ma miejsce podczas tradycyjnego oczyszczania 艣ciek贸w. Rozk艂ad substancji organicznych zachodzi wy艂膮cznie dzi臋ki obecno艣ci mikroorganizm贸w. Bakterie wykorzystywane w oczyszczalniach przekszta艂caj膮 organiczne zwi膮zki w nieszkodliwe produkty ko艅cowe, takie jak dwutlenek w臋gla i woda.

Regulacje prawne

Korzystanie z biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w jest regulowane przez przepisy prawa, kt贸re okre艣laj膮 m.in. spos贸b i lokalizacj臋 instalacji oraz ich dzia艂anie. Przed monta偶em oczyszczalni warto zapozna膰 si臋 z aktualnymi przepisami, w niekt贸rych przypadkach mo偶e by膰 konieczne uzyskanie pozwolenia na budow臋 systemu. Przestrzeganie przepis贸w gwarantuje, 偶eoczyszczalnia b臋dzie wykonana legalnie, nie b臋dzie wywiera膰 negatywnego wp艂ywu na otoczenie oraz zachowa wysok膮 efektywno艣膰 dzia艂ania.

Podsumowanie

Biologiczne oczyszczalnie 艣ciek贸w s膮 w pe艂ni bezpieczne dla 艣rodowiska oraz ich u偶ytkownik贸w. Instalacje gwarantuj膮 wysok膮 efektywno艣膰 oczyszczania 艣ciek贸w, nie wydzielaj膮 nieprzyjemnych zapach贸w, a nieczysto艣ci nie przedostaj膮 si臋 do w贸d gruntowych. Wystarczy zamontowa膰 biologiczne oczyszczalnie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz zadba膰 o szczelno艣膰 po艂膮cze艅 i wykorzysta膰 wysokiej jako艣ci zbiorniki, by systemy dzia艂a艂y skutecznie.